„Nie będziesz zabijał”

Wj 20, 13

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi”

Mt 5, 21-22

„Nie będziesz cudzołożył”

Wj 20,14; Pwt 5,17

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”

Mt 5, 27-28

Więcej informacji o Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej znajdziesz TUTAJ 

 

 

  MARLENA