X PIELGRZYMKOWY BIEG SZTAFETOWY, 02-03.05.2022

X PIELGRZYMKOWY BIEG SZTAFETOWY, 02-03.05.2022

W dniach 2 – 3 maja 2022 r. odbył się już X Pielgrzymkowy Bieg Sztafetowy Zabieganych Mocnych w Duchu! To niewątpliwie aktywny wymiar wiary, w którym można połączyć modlitwę ze sportem, a wyrzeczenie w postaci wysiłku fizycznego ma moc wstawienniczą. Podczas wyprawy każdy ze sportowców biegł, tyle ile mógł, na zmianę bez narzucania dystansu i tempa, a ścigał się jedynie sam ze sobą.
Zabiegani wystartowali 2 maja 2022 r. z parafii o. jezuitów w Łodzi.  Biegacze najpierw uczestniczyli we Mszy św., a po niej ruszyli w drogę na Jasną Górę, gdzie zanieśli wiele intencji modlitewnych do Matki Bożej.
BEATA
WYBORY NOWEGO LIDERA W POSŁUDZE OSŁONOWEJ, 28.04.2022

WYBORY NOWEGO LIDERA W POSŁUDZE OSŁONOWEJ, 28.04.2022

28 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory nowego lidera w posłudze: MODLITWA OSŁONOWA i został nim Rafał Lewandowski. Serdeczne gratulacje! Dziękujemy dotychczasowej odpowiedzialnej Iwonie Piaseckiej za ponad trzy lata wspaniałej, charyzmatycznej posługi i za jej otwarte serce na potrzeby modlitewne wspólnoty.

 

BEATA
SPOTKANIE FORMACYJNE WSTAWIENNIKÓW, 27.04.2022

SPOTKANIE FORMACYJNE WSTAWIENNIKÓW, 27.04.2022

27 kwietnia 2022 r. w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie formacyjne wstawienników: „Jak rozeznać lidera wspólnoty❓ Poprowadziły je: Ewa Cichosz i Kasia Bednarska – Szczepaniak. Zapraszamy do wpisów na temat: Jakie masz marzenie dotyczące wspólnoty…❓ na adres email:  mocni.medialna@gmail.com. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 25 czerwca 2022 r.  o godz. 15.oo i poprowadzi je Ania Jaworska, która jest Dyrektorem Centrum Psychoterapii Cardoner oraz certyfikowanym psychoterapeuta SNP oraz superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatryczneg i liderem grup Balinta. Serdecznie zapraszamy!

 

BEATA

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, 25.04.2022

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, 25.04.2022

„Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły”.

(Mk 16, 15-20)

BEATA

SPOTKANIE LIDERÓW POSŁUG, 21.04.2022

SPOTKANIE LIDERÓW POSŁUG, 21.04.2022

21 kwietnia 2022 r. w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie liderów poszczególnych posług, którzy aktywnie i charyzmatycznie działają i rozwijają się w naszej wspólnocie. Omawiano ważne sprawy dotyczące tożsamości i kierunku działania i zmierzania wspólnoty, do jakiego zaprasza nas Duch Święty w najbliższym czasie. Zastanawiano się też nad wyborem nowego lidera, jakie powinien mieć dary, charyzmaty, natchnione mocą Ducha Świętego, które są potrzebne wspólnocie w obecnym czasie.

 

BEATA