Zagospodarowani

Jesteśmy grupą osób zaangażowanych w posługę gospodarczą w ramach forów i sesji formacyjnych podejmowanych przez Centrum  Mocni w Duchu.

Naszym charyzmatem jest ewangelizacja poprzez opiekę i służenie innym. Zajmujemy się zarówno zapewnieniem komfortu uczestnikom ww. wydarzeń, jak i ich sprawną organizacją. W poczet naszej posługi wchodzą m.in. gościnność wobec biorących udział w eventach, wyrażająca się choćby poczęstunkiem lub dbałością o czystość pomieszczeń użytkowych i punktów sanitarnych, ale także roztoczenie troski nad samymi posługującymi – zwrócenie uwagi, by od ludzkiej strony nic im nie brakowało – od posiłku i napoju poczynając, a na porządku i dobrym słowie kończąc.

Ekipa z posługi gospdoarczej zajmuje się także kawiarenką, organizuje pikniki, skupienia wspólnotowe, andrzejki, wigilię, bal sylwesterowy i zabawę karnawałową.

Zależy nam, by tak samo potrzebni i docenieni czuli się ci, którzy w różnych formach służą na scenie, i ci, którzy odpowiadają choćby za sprawne wynoszenie śmieci, a także wszyscy inni dający swoje serce i czas Bogu podczas organizacji 

tych wydarzeń. Naszą duchowość – zarówno podczas posługi,jak i poza nią – skupiamy wokół Osoby Ducha Świętego, bez którego niemożliwa byłaby ani nasza modlitwa, ani praca.

Centralną postacią w naszej grupie jest Maryja, która całe życie była „zagospodarowana” i służyła innym. Tematem naszego skupienia w 2018  roku była Maryja. Z miłości do Niej, podczas naszej posługi nosimy błękitne koszulki.  7 lipca 2018 roku spora część z nas ofiarowała się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, według św. Ludwika Marii Grigniona de Montforta.

Towarzysko spotykamy się cztery razy do roku, by po prostu pobyć razem, wspólnie się pomodlić, umocnić świadectwami. Raz w roku obchodzimy także wspólne urodziny nas wszystkich, organizujemy wtedy ucztę i świętujemy. Serdecznie zapraszamy do naszej posługi.

Koordynator posług gospodarczych: Edyta Patykowska

Email: patykaedytowska@poczta.onet.pl

Osoba odpowiedzialna za fora: Edyta Patykowska

Osoba odpowiedzialna za kawiarenkę: Joanna Celmer

POZNAJ NAS BLIŻEJ: