Rada grupy

Katarzyna Kolasińska Mocni w Duchu

O. JACEK OLCZYK SJ

Duszpasterz wspólnoty

Paweł Wasilewski

Lider wspólnoty

Katarzyna

Bednarska-Szczepaniak

Członek Rady Grupy

Rafał Borowski

Członek Rady Grupy

Marta

Gajda-Wiśniewska

Członek Rady Grupy

Mocni w Duchu

Joanna i Jacek Grabarczykowie

Członkowie Rady Grupy

Mocni w Duchu

Małgorzata Matusiak

Członek Rady Grupy

Nadia Zawi

Członek Rady Grupy