CHARIS

CHARIS, to Międzynarodowa Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Organizacja koordynuje działanlość całej Katolickiej Odnowy. Powstała w miejsce ICCRS, w rocznicę Zesłania Ducha Świętego, 09.06.2019r. CHARIS pełniąc swoją rolę nie ogranicza wolności jednostek lub grup w ramach Odnowy.  Wszelkie formy Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej podlegają jurysdykcji odpowiednich władz kościelnych.

 

CHARIS pomaga w pogłębianiu łaski chrztu w Duchu Świętym, promuje posługiwanie się charyzmatami i duchowy rozwój ludzi, którzy żyją doświadczeniem tego chrztu. Zachęca również do zaangażowania się w ewangelizację oraz współpracy między wspólnotami zrodzonymi z Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, popiera ekumeniczny wymiar Odnowy i wzbudza zaangażowanie w posługę na rzecz jedności wszystkich chrześcijan.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: