Modlitwa za miasto

Jesteśmy grupą osób, którym na sercu leży dobro naszego miasta, dlatego też modlimy się za Łódź i jej mieszkańców. Swoją aktywność  rozpoczęliśmy  w lutym 2004 r. Na początku modliliśmy się dziesiątką różańca we wskazanych intencjach dotyczących miasta. Prosiliśmy za Kościół, rządzących miastem, prezydenta, radnych, wojewodę, szkoły, służbę zdrowie, schroniska dla bezdomnych itd.

Z biegiem czasu powstał pomysł, by wychodzić na miasto i modlić się w tak zwanej modlitwie„ patrolowej” w konkretnym miejscu, prosząc o błogosławieństwo dla tegoż miejsca. Przed takim wyjściem gromadziliśmy się wspólnie na modlitwie powierzając Bogu czas „patrolu”. Prosiliśmy Ducha Św. o prowadzenie, aby każde wypowiedziane słowo było na Jego chwałę. Prosiliśmy również o ochronę, wzywając mocy Chrystusowej Krwi. Mieliśmy również zawsze błogosławieństwo naszego duszpasterza. Wyruszaliśmy na „patrol” w grupach 2 lub 3 osobowych. W modlitwie staraliśmy się, by wychwalać Boga, modliliśmy się również na różańcu lub koronką do Bożego Miłosierdzia. Była to modlitwa dyskretna. Po powrocie dzieliliśmy się owocami naszego wyjścia i dziękowaliśmy Bogu za to co przez nas uczynił.
Mniej więcej od roku czasu zaczęliśmy praktykować jeszcze inna formę modlitwy. Zaczęliśmy wychodzić na miasto i głośno się za nie modlić stojąc na ulicy, czasami w towarzystwie zespołu animującego śpiew. W trakcie takiej ewangelizacji  część z nas podchodzi do ludzi i mówi im o Bogu, modli się za nich wstawienniczo, o uzdrowienie, rozdaje fragment Pisma Św. lub po prostu prowadzi taką zwykłą-niezwykłą rozmowę.

O czym mówimy napotkanym przechodniom? Przekazujemy im Dobrą Nowinę o tym, że Pan Bóg jest dobry, że bardzo ich kocha i że każdy człowiek jest mu drogi.  Widzimy duże owoce takich wyjść. Dostrzegamy potrzebę mówienia o Bogu otwarcie i z mocą, ogłaszania Jego królestwa wobec innych. Uważamy, że w czasach, gdy wiarę próbuje się zepchnąć na margines życie społecznego, publiczne świadectwo przyznania się do Chrystusa jest bardzo ważne. Wierzymy, że modlitwą z mocą Ducha Św. można pokonać każde zło.

Bardzo zależy nam również, by każdy człowiek doszedł do poznania prawdy oraz by w konsekwencji został zbawiony i mógł się radować Bogiem przez całą wieczność

Osoba odpowiedzialna: Maksymilian Bławat

 Kontakt: maxior58@gmail.com

EWANGELIZACJA ULICZNA

SPOTYKAMY SIĘ
KAŻDEGO TYGODNIA W ŚRODĘ WIECZÓR
LUB W SOBOTĘ PRZED POŁUDNIEM.

PRZYJDŹ I POMÓDL SIĘ Z NAMI ZA MIASTO
I JEGO MIESZKAŃCÓW.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

POZNAJ NAS BLIŻEJ