Diecezjalna formacja wstawienników

Diecezjalna Formacja Wstawienników rozwinęła się w ramach Szkoły Charyzmatów, jako cykl szkoleń dla osób pełniących posługę modlitwą wstawienniczą w Kościele. Celem warsztatów jest przygotowanie do pełnienia tej wymagającej posługi i doskonalenie się w niej osób doświadczonych, jak i tych, którzy zaczynają.

Na warsztatach prowadzonych w ramach Formacji poznajemy zasady posługi modlitwą wstawienniczą z rozeznaniem duchowym, opartym na charyzmatach (1Kor 12, 1-12), jak i na zasadach rozeznawania duchowego wg św. Ignacego. Doświadczając łaski Bożej, uczymy się współpracy z Duchem Świętym, formując swoją dyspozycyjność w odczytywaniu Jego woli na modlitwie (J 3, 8a). Warsztaty prowadzone są różnymi metodami, zależnymi od rozeznanego na dany czas kierunku i obejmują konferencje tematyczne, warsztaty z różnych form modlitwy wstawienniczej, wymianę doświadczeń w grupach dzielenia, ćwiczenia duchowe (medytacja).

Formacja obejmuje również cykl spotkań przygotowujących do posługi modlitwą wstawienniczą na dwóch szczególnych wydarzeniach: Arenie Młodych i Arenie Rodzin, które gromadzą co roku prawie 300 wstawienników z archidiecezji łódzkiej. Szczególną troską obejmujemy wtedy umiejętność współpracy zespołów osób, które wzrastały duchowo w różnych wspólnotach, nie tylko Odnowy, ale i we wspólnotach uwielbienia, Szkole Nowej Ewangelizacji, Oazie Rodzin – Domowym Kościele, czy Przymierzu Rodzin Mamre (1Kor 12, 12-13). Ta wyjątkowa przestrzeń do wspólnego udziału w danym dziele (Arenie Młodych i Rodzin) tak licznych i zróżnicowanych grup modlitw wstawienniczych powstała z inicjatywy Ks. Abp Grzegorza Rysia, za co jesteśmy Jego Ekscelencji ogromnie wdzięczni.😊

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Bednarska-Szczepaniak

 Kontakt: kabed@yahoo.com

Koordynatorka o posłudze na Arenie Młodych i Arenie Rodzin: „Współpraca wielu grup wstawienników wymagała od nas, osób formujących się w różnych wspólnotach, okazywania sobie miłości i zrozumienia. Owocem było poczucie jedności Kościoła wśród nas. To dla mnie wyraźny znak działania łaski Bożej. Podczas posługi Bóg przemienia też nas samych. Podczas modlitwy pokazał pewnej osobie, jak piękne serca mają młodzi ludzie. Do czasu posługi miała trudne relacje z młodzieżą ze swojej rodziny. Bardzo pragnęła dogadywać się z nimi, ale nie znajdywali wspólnego języka. W czasie posługi Bóg dał jej łaskę bezwarunkowej miłości do „trudnej” młodzieży, miłości pełnej akceptacji i wolnej od ocen. To było piękne i przede wszystkim trwałe doświadczenie. Do dziś jest ona jedną z bliższych przyjaciółek swoich dorastających dzieci i ich przyjaciół.”

Diecezjalna Formacja Wstawienników
cz. 1 – 26.01.2018
Diecezjalna Formacja Wstawienników
cz. 2 – 26.01.2018
Diecezjalna Formacja Wstawienników
9.03.2018
Warsztaty z posługi modlitwą o uzdrowienie cz. 1
Marcin Zieliński
Warsztaty z posługi modlitwą o uzdrowienie cz. 2
Marcin Zieliński
Warsztaty z posługi modlitwą o uzdrowienie cz. 3
Marcin Zieliński
Marcin Zieliński – Modlitwa o uzdrowienie – cz. 4
Marcin Zieliński – Modlitwa o uzdrowienie – cz. 5