„Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a przywódcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie wśród was, lecz kto chciałby stać się między wami wielki, będzie waszym sługą, a kto chciałby być między wami pierwszy, będzie waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu „. (Mt 20,25-28)

Służba Chrystusa, to służba dla innych. To nieustanne wychodzenie do człowieka, by mu służyć.

Jezus kieruje wezwanie do swoich uczniów, by przyjęli podobną postawę. Po umyciu nóg apostołom powiedział do nich: „Dałem wam przykład, abyście i wy czynili, co Ja wam uczyniłem.

Zapewniam, zapewniam was, sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Szczęśliwi jesteście, jeśli to wiecie i tak postępujecie” (J 13,15-17).

Dzięki osobistej więzi  z Jezusem podejmujemy zaproszenie podążania za Nim poprzez służbę drugiemu człowiekowi. Posługa jest związana z rozpoznaniem osobistego obdarowania przez Ducha Świętego i podjęcia tych zadań, które są zgodne z naszymi pragnieniami, talentami. Dzięki temu możemy odnaleźć swoje miejsca we wspólnocie Kościoła. Zadania posług w naszej wspólnocie mają charakter modlitewny i ewangelizacyjny. Realizujemy nasze je indywidualnie i zespołowo, podejmując konkretne działania wewnątrz i na zewnątrz Wspólnoty.

 1. Modlitwa wstawiennicza

Osoba odpowiedzialna: Kasia Bednarska
Kontakt: mwd.wstawiennicza@gmail.com

Zobacz więcej …

Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa.

On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników.

On jest Tym, który „zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi” (Hbr 7, 25).

GRUPA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ Z ROZEZNANIEM polegająca na słuchaniu i pełnieniu woli Bożej spotyka się w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00 w sali św. Krzysztofa. Jeśli chcesz wesprzeć grono wstawienników, napisz wiadomość: mwd.wstawiennicza@gmail.com

Wstawiać się za innymi, prosić za nich, jest od czasów Abrahama – czymś właściwym dla serca ukształtowanego według miłosierdzia Bożego. W czasie Kościoła wstawiennictwo chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyrazem komunii świętych. We wstawiennictwie ten, kto się modli, „ma na oku nie tylko własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2,4), do tego stopnia, aby modlił się za tych, którzy wyrządzają mu zło.

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przeżywały bardzo głęboko tę formę dzielenia się. Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii, ale też wstawia się za nimi. Wstawiennictwo chrześcijan nie zna granic: „za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę” (1 Tm 2, 1-2), za prześladowców, za zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię.

Zobacz mniej…

 1. Modlitwa o uzdrowienie (diakonia prorocka)

Osoba odpowiedzialna: Mirka Kartasińska
Kontakt: na spotkaniach modlitewnych Wspólnoty w poniedziałki o godz. 19.00

Zobacz więcej …

Diakonia prorocka liczy około 17 członków. Funkcję osoby odpowiedzialnej pełni aktualnie Mirka Kartasińska. Diakonia posługuje przede wszystkim na Mszach Św. z modlitwą o uzdrowienie. Służy słowem poznania, modlitwą o uzdrowienie. Pan potwierdza obdarowanie członków diakoni znakami, uzdrowieniami, cudami.

Zobacz mniej…

 1. Modlitwa osłonowa za grupę

Osoba odpowiedzialna: Mirka Kartasińska
Kontakt: na spotkaniach modlitewnych Wspólnoty w poniedziałki o godz. 19.00

Zobacz więcej …

Osoba odpowiedzialna: Jola Kacprzak

Kontakt: mocni.oslonowa@gmail.com

Modlimy się wstawienniczo w intencjach wspólnoty Mocni w Duchu – za dzieła, osoby i w intencjach związanych z naszą grupą. Modlitwa obejmuje trzy kręgi intencji:

 • intencje stałe – za duszpasterza, lidera, Radę Grupy, animatorów, nasze spotkania modlitewne, jedność we wspólnocie – w tych intencjach modlimy się niezależnie od okoliczności i czasu;
 • intencje czasowe – aktualna formacja w grupie, bieżące wyjazdy ewangelizacyjne, wydarzenia Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym (msze z modlitwą o uzdrowienie, rekolekcje w Porszewicach, seminarium eksternistyczne, różne sesje) – te intencje są modyfikowane i dołączane zgodnie z aktualnymi wydarzeniami;
 • intencje własne – tzw. pogotowie modlitewne – sprawy powierzane naszej modlitwie przez osoby należące do wspólnoty, czyli intencje nas samych – są one przekazywane na spotkaniu lub przez internet.

Kto może do nas dołączyć? – każdy kto pragnie osłaniać modlitewnie działalność wspólnoty. Każdy kto pragnie ćwiczyć się w wierności systematycznej modlitwie.

Pamiętaj, że systematyczna modlitwa pozwoli Ci rozwinąć wrażliwość na natchnienia Ducha Świętego, a dobro które wydarzy się za Twoim wstawiennictwem nie zostanie zapomniane.

Zapraszamy przede wszystkim osoby należące do wspólnoty, które rozpoznały w swoim sercu zachętę do takiej modlitewnej troski, ale również osoby sympatyzujące z Mocnymi.

Do tej modlitwy zaproszony jest każdy, kto nosi poczucie odpowiedzialności za dzieła wspólnoty i członków.

Jak się modlimy? – modlitwa osłonowa jest modlitwą indywidualną. Osoby modlą się w powierzonym kierunku modlitwy przez miesiąc, później następuje zmiana intencji. Forma modlitwy jest dowolna – może to być Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec, ofiarowanie w danej intencji mszy świętej, modlitwa w językach itp. Zachęcamy do słuchania, jak nas prowadzi w modlitwie Duch Święty, do jakiej formy i czasu modlitwy nas zaprasza. Starajmy się wytrwać w tym, co rozpoznaliśmy przynajmniej przez jakiś czas. Stała forma pomaga nam być wiernymi w naszej posłudze.

W modlitwę na stałe zaangażowanych jest obecnie ponad 60 osób i wciąż dołączają nowe. Zachęcamy do dołączenia w modlitwie z nami. Zapraszamy i dziękujemy za każdego z Was! Stanowicie ważną i integralną część każdego podejmowanego przez nas dzieła czy posługi, choć niewidoczni, za to niezwykle skuteczni.

Zobacz mniej…

 1. Modlitwa o uwolnienie (Dom Miłosierdzia).

Osoba odpowiedzialna: Olga Kawecka
Kontakt: 111@odnowa.jezuici.pl

Zobacz więcej …

Dom Miłosierdzia (link do strony www)

DOM MIŁOSIERDZIA to posługa modlitwy o uwolnienie według pięciu kluczy Neal’a Lozano. Modlitwa ta odcina kłamstwa złego ducha oraz pozwala odnaleźć naszą tożsamość jako dziecka Bożego. Więcej informacji o posłudze znajduje się na stronie Domu Miłosierdzia: http://www.dom.jezuici.pl/

Zobacz mniej…

 1. Telefon modlitewny

Osoba odpowiedzialna: Marta Szewczyk
Kontakt: telefon.modlitewny@gmail.com

Telefon posługuje w:
środy i czwartki od 17:00 do 20:00.
(+ 48) 42 288 11 59

Zobacz więcej …

Telefon modlitewny nie jest telefonem zaufania, ponieważ wszystko co czynimy czynimy w modlitwie, w zasłuchaniu w to co chce zdziałać Pan dla osoby dzwoniącej, ale również dla nas. Jest to modlitwa wstawiennicza z nałożeniem rąk, ale zamiast rąk używamy łączy telefonicznych. Każdą sprawę, każdy aspekt w modlitwie zanosimy do światła, upraszamy Bożego Miłosierdzia, wszelkie łaski, ale także rozeznajemy co jest ważne, aby człowiek przyjął to do swojego serca. Proponujemy różne formacje, aby wzrastać w wierze, szukamy pobliskich wspólnot, zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach.

 

Na dyżurze obsługujemy dwie linie telefoniczne i modlimy się wstawienniczo. Dzwonią do nas ludzie z całej Polski, ale i zza granicy. Wszystkie intencje są zapisywane, omadlane pod koniec danego dnia oraz zanoszone przed ołtarz w Eucharystii z intencją o uzdrowienie, która odbywa się w kościele o. Jezuitów w Łodzi w każdą ostatnią niedzielę i poniedziałek miesiąca.

Zobacz mniej…

 

 1. Modlitwa wstawiennicza indywidualna przed Mszami św. o uzdrowienie

Osoba odpowiedzialna: Michał Bartoszewski
Kontakt: m.bartoszewski@o2.pl

Zobacz więcej …

Modlitwa wstawiennicza przed mszą o uzdrowienie to posługa, którą rozpoczęła wspólnota „W

Sercu Jezusa”. Dalej trzon osób posługujących wywodzi się z tej wspólnoty. Mocni dołączyli do tej

posługi około 3 lat temu.

Posługa ta działa 2 razy w miesiącu przed mszami z modlitwą o uzdrowienie, w ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00 oraz w niedzielę go poprzedzającą o godzinie 16:00. Modlimy się do rozpoczęcia różańca, koronki lub innej wspólnej modlitwy, która w zależności od czasu jest podejmowana.

Staramy się, aby ta modlitwa trwała nie za długo i wprowadzała osoby omadlane na spotkanie

z Jezusem podczas eucharystii. Bóg posługuje się nami jedynie, by poruszyć serca, by otworzyły się w tych miejscach, gdzie Bóg chce działać. Bardzo często zdarza się, że w czasie modlitwy zostają wypowiadane i odkrywane zupełnie nowe rzeczy niż te, w intencji których poproszono nas o modlitwę. Jest to dowód na to, że Bóg chce pokazać rzeczywistą potrzebę, prawdziwe źródło strapienia i chce je uzdrowić.

Do tej posługi zapraszamy osoby wrażliwe, ale i odpowiedzialne. Bowiem, trzeba mieć ukształtowaną, stałą relację z Panem, słuchając Go w codziennej modlitwie i pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie duchowe, regularnie przechodząc rekolekcje i poznając reguły rozeznawania Św. Ignacego. Posługa ta jest otwarta dla wszystkich, którzy przeszli

Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym i widzą w swoim sercu trwające pragnienie takiej

posługi. Należy ćwiczyć i zagłębiać się w pokornej postawie wobec Pana, pamiętając, że to wszystko

są jego dzieła i to On dokonuje uzdrowień fizycznych i duchowych. Z drugiej strony nagrodą

ziemską jest to, że z tak bliska można oglądać jak rozlewa się Boża miłość, jak strumień wody jest

wlewany w każdą osobę, na której kładzie się ręce do modlitwy.

Zobacz mniej…

 1. Modlitwa osłonowa w czasie Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie.

Osoba odpowiedzialna: Anna Rozpędek
Kontakt: anna.rozpedek@wp.pl

Zobacz więcej …

W ten rodzaj modlitwy włączają się osoby ze wszystkich wspólnot przy tutejszym Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym. Ze wspólnoty Mocni w Duchu uczestniczy w niej 12 osób. Modlimy się w niedzielę poprzedzającą ostatni poniedziałek miesiąca od godz.16.00, a w poniedziałek od godz. 17.00 oddając Panu wszystkie posługi uczestniczące podczas całego wydarzenia jakim jest celebracja mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Trwając na godzinnej modlitwie przygotowujemy też własne serca na prowadzenie Modlitwy Różańcowej, którą odmawiamy w kościele przed mszą świętą. W czasie mszy i adoracji modlimy się w 2 osobowych zespołach wsłuchując się w natchnienia Ducha Świętego i oddając Panu konkretne potrzeby Kościoła. Dziękujemy Bogu za dar empatii i współczucia jakim nas obdarza, gdyż bez tego niczym byłaby nasza posługa, a dzięki temu zostawiamy własne troski, a cali poświęcamy się Bogu w modlitwie za innych.

Zobacz mniej…

 1. Modlitwa za kapłanów

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Żukocińska
Kontakt: mocni.modlitwa.za.kaplanow@gmail.com

Zobacz więcej …

Kontakt i składanie intencji: na spotkaniach Mocnych w Duchu, w każdy poniedziałek (Sala Teatralna) lub na adres mailowy: mocni.modlitwa.za.kaplanow@gmail.com

Zaproszenie do włączenia się w posługę i informacja o spotkaniach:

Jeśli czujesz poruszenie serca, pragnienie i potrzebę modlitwy za kapłanów, zapraszamy, przyłącz się do nas! Jezus Ciebie potrzebuje!

Spotykamy się raz na dwa miesiące, w 3 lub 4 czwartek miesiąca, na ul. Sienkiewicza 60 (najczęściej w sekretariacie Centrum Odnowy Życia w Duchu Świętym lub w Sali Matki Bożej), o godz. 19.00.

Grupa Modlitwy Wstawienniczej w Intencji Kapłanów w naszej Wspólnocie powstała w czerwcu 2009 roku. Była odpowiedzią, poruszeniem serc na wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI, który 19 czerwca 2009 roku zainaugurował Rok Kapłański.

Nasza posługa, to indywidualna, cicha modlitwa każdego z nas. Zamykamy w Miłosiernym Sercu Jezusa Ojca Świętego, każde serce kapłańskie i konsekrowane. Prosimy, za tymi, których Pan wybrał, przez wstawiennictwo Maryi. Każdy modli się tak, jak mu serce podpowiada: ofiarujemy Msze św., modlimy się spontanicznie, modlitwą w językach, różańcem, Koronką do Miłosierdzia Bożego, czy inną modlitwą. Mamy 26 intencji stałych, które wymieniamy co miesiąc (jedną intencję niosą przynajmniej dwie osoby). Ogarniamy także naszą modlitwą konkretne wydarzenia roku liturgicznego i związaną z nimi posługę kapłanów. Przyjmujemy również intencje z prośbą o modlitwę za konkretnych kapłanów czy osoby konsekrowane (takie intencje niosą minimum cztery osoby, przez okres jednego tygodnia lub dłużej).

Zobacz mniej…

 1. Spotkania rodzinne

Osoba odpowiedzialna: Asia i Jacek Grabarczyk

Zobacz więcej …

Termin spotkania: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 18.30 w kaplicy św. Krzysztofa.

Spotkanie trwa 60 min.

Spotkania dla rodzin szczególną popularnością cieszą się wśród małżeństw z małymi dziećmi.

Osią każdego z tych spotkań jest Słowo Boże, które każdorazowo jest rozeznawane na to spotkanie. Wybrane Słowo Boże jest odczytane oraz przedstawiana w taki sposób, by był zrozumiały nawet dla 4-5 latków. Na spotkaniu jest czas na taniec i śpiew oraz na skupienie i modlitwę.

Zobacz mniej…