Kierownictwo duchowe

We wspólnocie Mocni w Duchu oferujemy pomoc osób doświadczonych tym z nas, którzy chcą się rozwijać duchowo. Z takiej pomocy można skorzystać w ramach posługi towarzyszenia duchowego w życiu.

Kierownictwo duchowe – oferujemy je osobom z naszej wspólnoty lub zaprzyjaźnionym z Centrum Mocni w Duchu, które mieszkają w Łodzi lub w jej pobliżu.

Forma towarzyszenia duchowego w życiu przeznaczona jest dla tych, którzy pragną rozwijać się duchowo, pogłębiać swoją wiarę, rozmawiać o sprawach duchowych, uczyć się rozeznawania duchowego, a zatem pragną szukać woli Bożej i wypełniać ją, spotykając się systematycznie z towarzyszem duchowym.

Tę funkcję pełnią  przygotowane do tego osoby z naszej wspólnoty. Warunkiem wstępnym, aby móc skorzystać z tej propozycji, jest przebycie co najmniej Fundamentu rekolekcji ignacjańskich.

Posługę koordynuje Ania Pudlarz, która po krótkiej rozmowie z osobą zgłaszającą się, przydziela jej konkretnego towarzysza.

Jeśli spełniasz warunki (przebyte rekolekcje ignacjańskie) i pragniesz duchowego kierownictwa, napisz na adres: kierownik.duchowy@odnowa.jezuici.pl, podając podstawowe informacje o sobie.

WIĘCEJ O TOWARZYSZU DUCHOWYM:

 
 

CO MÓWI ŚW. I. LOYOLA?

NA CZYM POLEGA KIEROWNICTWO DUCHOWE:

CO MÓWI ŚW. I. LOYOLA?