26 maja grupa osób zaangażowanych w życie wspólnoty od kilku lat spotkała się z liderem Pawłem Wasilewskim i duszpasterzem ojcem Jackiem Olczykiem. Była modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu i rozmowa. Celem spotkania było wspólne słuchanie tego, co mówi Pan Bóg do naszej wspólnoty w tym szczególnym czasie, kiedy funkcjonujemy w inny sposób. Do czego Pan Bóg zaprasza nas w tych szczególnych warunkach, jakie nowe możliwości i kierunki wskazuje? Jakie uzdolnienia nam daje i jak jej możemy wykorzystać ku Jego większej chwale?

JUDYTA