Maj jest miesiącem kiedy wspominamy życie o. Józefa Kozłowskiego. Jego pasja to ewangelizacja. Prostota w głoszeniu Boga poruszała serca wielu osób, które miały łaskę poznać go w codzienności.