PRZYJĄĆ DAR ODNOWIENIA WIARY I CHRZTU W DUCHU ŚWIĘTYM

 Podczas II sesji Seminarium Eksternistycznego, na której modlono się o wylanie darów Ducha Świętego, uczestnicy wzięli udział w konferencji i modlitwie indywidualnej prowadzonej przez Marię Vadię „Przyjmij dar języków i proroctwa”. Odbyły się również rozmowy indywidualne z animatorami. Spotkanie zakończyło się Eucharystią.

Zapisy na seminarium eksternistyczne TUTAJ.

TRANSMISJA Z KONFERENCJI I MODLITWY

Współpracujemy z Duchem Świętym, aby przyprowadzić zagubiony świat prosto do Jezusa, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jako lud Boży na ziemi powinniśmy kroczyć w pełnym objawieniu, którego Pan udzielił nam w swoim Duchu. Kiedy „zobaczymy” konieczność „widzenia” w królestwie duchowym i zaczniemy posługiwać się tymi darami , wówczas królowie, władcy, książęta tego świta będą pukać do naszych drzwi , ponieważ będziemy mieli to , czego oni potrzebują. A Pan będzie uwielbiony”.

Maria Vadia

BEATA