22 lutego 2020 r. odbyła się I sesja Seminarium Eksternistycznego – „Przyjąć dar nawrócenia i uzdrowienia”. Seminarium wychodzi naprzeciw osobom chcącym odnaleźć Boga oraz odbudować relacje z Nim.

Jezus zna chorobę człowieka – chorobę ludzkiego ciała i duszy. Przychodzi do nas jako Ktoś, kto zna nasze oczekiwania. Wobec ludzkiego cierpienia objawia się dar Jego uzdrowienia i miłosierdzia. Jezus wysłuchuje każdej prośby cierpiącego człowieka. Jednych przywraca do zdrowia, uwalniając ich od choroby, innym daje wolność w cierpieniu. Pozwala dostrzec wewnętrzny związek, jaki zachodzi między Jego zbawieniem a współcierpieniem człowieka.

  o. Józef Kozłowski SJ

Przydatne informacje znajdziesz TUTAJ.

Obejrzyj GALERIĘ.

BEATA