„Chwila, w której Bóg, nasz Pan, tak porusza i pociąga wolę, że bez wątpliwości i bez możliwości wątpienia taka dusza pobożna idzie za tym, co jej ukazano. Tak postąpili święty Paweł i święty Mateusz, kiedy poszli za Chrystusem, naszym Panem.”

Św. Ignacy Loyola

W sobotę 30.03.2019 r. Mocni w Duchu poprowadzili Szkołę Animatora dla Odnowy w Duchu Świętym diecezji płockiej. Tematem spotkania było „Rozeznawanie duchowe we wspólnocie”. W ramach spotkania odbyły się dwie konferencje „Wspólnota Odnowy – dar i zadanie. Wzrost i problemy wspólnot” oraz „Rozeznawanie we wspólnocie”. Następnie animatorzy uczestniczyli w modlitwie uwielbienia oraz warsztacie o rozeznawaniu we wspólnocie. Spotkanie zakończyło się Eucharystią.

BEATA