Za nami już wszystkie etapy Rekolekcji Ignacjańskich: 05-11.01 odbył się III i IV Tydzień, 12-18.01- Fundament.

Fundament, jako pierwszy, wstępny etap, wprowadza nas w poznanie życia duchowego poprzez medytację ignacjańską i  ignacjański rachunek sumienia. To przedłużona, osobista modlitwa i rozmowa z Panem Bogiem twarzą w twarz,  bez żadnych pośredników. W czasie Fundamentu uczymy się kochać Boga, naszych bliźnich i samego siebie oraz akceptacji naszego życia.

 III Tydzień – droga zjednoczenia – jest czasem kontemplacji życia Pana Jezusa: cierpienia, męki i Jego śmierci na krzyżu. Uczestnicy konfrontują swoje pragnienie pójścia za Jezusem, w ubóstwie, pokorze i cierpieniu.

 

 

 
 

IV Tydzień – droga zjednoczenia, to ciąg dalszy III tygodnia, w którym kontemplujemy już Jezusa Zmartwychwstałego. Rekolektanci uświadamiają sobie, że celem ich życiowej wędrówki jest udział w wiecznym szczęściu Boga, co pozwala na zachowanie spokoju,  cierpliwości i nadziei w chwilach strapienia, niepewności oraz dramatów życiowych.

Jeśli chcesz poznać siebie, znaleźć swój życiowy cel, a przede wszystkim poczuć Pana Boga, porozmawiać z Nim osobiście, pomyśl, czy czasem rekolekcje ignacjańskie nie są właśnie dla Ciebie. Niebawem zaczniemy sezon letni. TUTAJ możesz zobaczyć, jakie proponujemy terminy.

MARLENA