Nauka pokory

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.

Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki».

Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

Kolejne MSZE ŚWIĘTE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE – 27 października 2019 r.  (niedziela) godz. 17.30 i 28 października 2019 r.  (poniedziałek) godz. 18.30.   

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Napisz intencję TUTAJ.

TRANSMISJA Z CAŁEGO SPOTKANIA

BEATA