Najlepszy Tato, tak bardzo potrzeba nam Twojej opieki i pomocy… Błogosław nam, Ojcze!

  ANIA