Do dnia Pięćdziesiątnicy coraz bliżej, radośnie i z mocą wołajmy zatem: Przyjdź, Duchu Święty, i rozpal nasze serca!

  ANIA