Najpiękniejsza z kobiet, najczulsza z matek, najwierniejsza z przyjaciółek, która bezustannie prowadzi nas do swojego Syna… To do Niej zwracamy się w maju w sposób szczególny, to Ją chcemy uczcić, to u Niej stale szukamy pomocy, a Ona nigdy jej nie odmawia. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!

  ANIA