Od 30 lipca do 5 sierpnia w Porszewicach odbywały się rekolekcje ignacjańskie: Fundament i IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych. Fundament, czyli pierwszy etap Ćwiczeń Duchowych według św. Ignacego, to pięć dni rekolekcji w milczeniu, które służą doświadczeniu ogromnej miłości Pana Boga. Skupienie i modlitwa prowadzą rekolektantów do odkrycia ostatecznego celu życia człowieka na ziemi, który stworzony jest, aby jak mówił św. Ignacy, „Boga, naszego Pana, wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu – i dzięki temu zbawił duszę swoją”. Natomiast IV Tydzień Ćwiczeń

Duchowych skierowany jest do tych, którzy uczestniczyli już w poprzednich etapach Ćwiczeń. Prowadzi do głębszego zrozumienia, że celem ludzkiego życia nie jest ból i męka, ale wieczne szczęście z Bogiem, w Jego chwale i radości, przynoszące głęboką nadzieję i pokój.

Więcej o rekolekcjach ignacjańskich i dostępnych terminach przeczytasz TUTAJ.

  JUDYTA