W dniach 2 – 3 maja 2022 r. odbył się już X Pielgrzymkowy Bieg Sztafetowy Zabieganych Mocnych w Duchu! To niewątpliwie aktywny wymiar wiary, w którym można połączyć modlitwę ze sportem, a wyrzeczenie w postaci wysiłku fizycznego ma moc wstawienniczą. Podczas wyprawy każdy ze sportowców biegł, tyle ile mógł, na zmianę bez narzucania dystansu i tempa, a ścigał się jedynie sam ze sobą.
Zabiegani wystartowali 2 maja 2022 r. z parafii o. jezuitów w Łodzi.  Biegacze najpierw uczestniczyli we Mszy św., a po niej ruszyli w drogę na Jasną Górę, gdzie zanieśli wiele intencji modlitewnych do Matki Bożej.
BEATA