Chcemy podzielić się z Wami ogromną radością! W sobotę 9 października spotkało nas wielkie wyróżnienie: podczas gali nagród na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymaliśmy nagrodę Totus Tuus w kategorii Totus medialny im. bpa Jana Chrapka – nagrodę Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dostaliśmy ją „za działalność ewangelizacyjną z wykorzystaniem telewizji i mediów społecznościowych, łączącą pasję i profesjonalizm z charyzmatem i osobistą formacją”. Nagrodzeni zostali więc wszyscy, którzy tworzą wspólnotę i wszyscy zaangażowani we wszelkie inicjatywy, noszące nazwę Mocni w Duchu. Cieszymy się bardzo i jeszcze mocniej chcemy służyć Panu Bogu w taki sposób, w jaki On sam tego pragnie. A nagrodę przeznaczymy na zakup Domu Rekolekcyjnego.

JUDYTA