„Żeby wszyscy ludzie na świecie ropoznali, że Pan Jezus jest Bogiem” – tymi słowami Inga Pozorska, kierowniczka zespołu Mocni w Duchu przygotowywała dzieci do Eucharystii w dniu 6 stycznia 2021 r. w Święto Objawienia Pańskiego, potocznie nazywane Świętem Trzech Króli. Poprzez pieśni, taniec i flagi dzieci w przepięknych koronach i z berłem w ręku miały możliwość przybliżenia się do nowo nardzonego Pana Jezusa w Betlejem i oddania mu pokłonu.

„A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
<Mt 2,6>
Po Eucharystii dzieci Mocne w Duchu maszerowały w Orszaku Trzech Króli wokół kościoła oddając Bogu chwałę.
👑⭐️🌿⭐️👑🌿💥

BEATA