Chór

Chór Mocnych w Duchu jest posługą stosunkową młodą – pierwsza próba odbyła się 2 lata temu.

Podczas prób, które odbywają się w czwartki od 19:00 do 21:00, chórzyści poznają swój głos i uczą się go poprawnie wykorzystywać podczas śpiewu, aby móc jeszcze lepiej i piękniej wielbić Pana. Ćwiczymy przede wszystkim śpiew wielogłosowy. Ten rodzaj muzyki często daje wykonawcom możliwość odczucia niezwykłej głębi i piękna.

Nie ma ograniczenia wieku ani wymagań związanych z wykształceniem muzycznym, a tym samym obowiązku czytania nut. Potrzebny jest zapał, chęć współpracy z innymi, chęć rozwijania swojego głosu AMDG – czyli „na większą chwałę Boga” – oraz słuch muzyczny. Jeżeli nie wiesz, czy go masz, zapraszamy na pierwszą próbę, a będziesz miał szansę się przekonać.

Osoba odpowiedzialna:

Aleksandra Bykowska

Kontakt: aleksandrabykowska@gmail.com

POZNAJ NAS BLIŻEJ: