Młodość

Nasza nazwa pochodzi od tytułu pierwszych warsztatów muzycznych dla młodzieży, po których powstała ta wspólnota. Młodość to grupa ewangelizująca w szkołach i parafiach na terenie archidiecezji łódzkiej oraz współprowadząca duże wydarzenia ewangelizacyjne w różnych miejscach w Polsce. W 2019 roku na prośbę starszych członków wspólnoty podzieliliśmy się na dwie części, głównie ze względu na potrzeby związane z formacją duchową. I tak mamy jedną wspólnotę, ale składającą się z dwóch mniejszych grup: 18- oraz 18+. 

Wspólnie podejmujemy różne wydarzenia ewangelizacyjne, ale też mamy własne zaangażowania dostosowane do naszego wieku. Modlimy się wspólnie w każdy piątek o godz. 19:00 – 18+ kaplica JDA, 18- kaplica św. Krzysztofa. Na cotygodniowych spotkaniach gromadzi się zwykle około osiemdziesięciu osób, zaś podczas Uwielbieniowych Łodzi Ratunkowych odwiedza nas młodzież z całej archidiecezji. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Osoby odpowiedzialne:

18+ – Martyna Kapusta, tel. 694 134 056
18- – Weronika Kraska, tel. 722 011 640