Zaznacz stronę

Formacja animatora

Jesteśmy grupą młodych stażem Mocnych w Duchu, którzy ucząc się podejmowania odpowiedzialności we wspólnocie, rozeznają swoje miejsce posługi w niej. Uczestniczymy w formacjach przeżywanych przez Mocnych poprzez prowadzenie grupek dzielenia. Stopniowo wdrażamy się we współprowadzenie i prowadzenie spotkań modlitewnych, bierzemy udział w różnych dziełach ewangelizacyjnych i – co najważniejsze – nawiązujemy relacje między sobą. O tym, czym jest formacja animatorów, mówią najlepiej słowa uczestników spotkań:

Comiesięczne spotkania uczą mnie lepiej słuchać głosu Pana i rozpoznawać, co rzeczywiście pochodzi od Niego. Pokazują, jak, prowadząc grupkę dzielenia, towarzyszyć innym w otwieraniu się na relację z Panem Bogiem, w której sama chcę być coraz bardziej otwarta. Inspirują do refleksji, lektury, poprzez obecność i słowa innych budują moją wiarę.

                                   Judyta

Formacja animatorów to dla mnie miejsce rozwoju. Zdobywam tu wiedzę, poznaję ludzi i doświadczam działania Bożego. […] W tym miejscu Pan Bóg uzdalniał mnie do kolejnych zadań, jakie otrzymywałam.

                                                            Monika

Dla mnie nasze spotkania formacyjne są przede wszystkim odpowiedzią na głos Boga w naszych sercach, który wzywa do większego zaangażowania publicznego, do masowego zarażania wiarą w Jezusa Chrystusa, a jednocześnie jest zaproszeniem do wykorzystywania tych  talentów, które związane są z bezpośrednią komunikacją z drugim człowiekiem.

                                                        Przemek

Formacja ta jest ogromnym wsparciem dla osób, które chciałyby posługiwać, ale mają przed tym opory z powodu braku wiedzy o danej posłudze (co się robi, kiedy, jak trzeba się przygotować). […] Jest to też możliwość spotkania z drugim człowiekiem, poznania go, ale też dostrzeżenia, że ma podobne pytania, obawy.

                                                             Monika

Przychodzisz na spotkania Mocnych w Duchu od kilku miesięcy do pięciu lat? Masz za sobą Seminarium Odnowy Wiary? Pragniesz zaangażować się bardziej, zacząć dawać, nawiązać głębsze kontakty?

Czekamy na Ciebie o 19:00 w każdy pierwszy piątek miesiąca w sali św. Ignacego.

Zapraszamy!

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Czapnik

Kontakt: grupki.mocni@gmail.com