zaloguj się


Spotkanie modlitewne 23 maja 2016

 

Słowo: Dz 6, 1-7

Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. «Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

 

Podczas spotkania modlitewnego w dniu 23 maja 2016 roku nastąpiła zmiana lidera. Małżeństwo Asia i Jacek Grabarczykowie zakończyli swoją trzyletnią kadencję.  Bartek Szkudlarek rozpoczął piastowanie tej roli. Nowy lider wprowadził modyfikacje w sposobie realizacji swojej funkcji.

Wyjaśnił także – w świetle rozeznanego Słowa Bożego - na czym będzie polegała reforma organizacyjna we wspólnocie. <Lud Boży zaczął szemrać na działania Apostołów. Apostołowie z uwagi na liczbę obowiązków pewne z nich zaczęli zaniedbywać. Im więcej mięli pracy tym bardziej zaczęli zaniedbywać służbę>

Bartek postanowił więc rozdzielić na 4 osoby obowiązki, które dotąd znajdowały się w ręku jednej osoby (bądź dwóch osób, gdy rolę lidera sprawowało małżeństwo)J Nadrzędną funkcję we wspólnocie nadal będzie pełnił wybrany lider. Mianował on trzech wiceliderów. Pierwszy z wiceliderów (Kasia Stankiewicz) będzie wypełniał zadania sekretarza. Powierzono mu udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane bezpośrednio do lidera. Drugi z wiceliderów (Wiktor Warych) przejmie odpowiedzialność za spotkania modlitewne. Jego rolą będzie znajdowanie osób prowadzących spotkania i prowadzenie grafika spotkań. Trzeci z wiceliderów (Jola Czapnik) zajmie się formacją animatorów. Zostanie przywrócona tradycja spotkań animatorów. Kolejną zmianą będzie podział posług na dwie grupy: posługi modlitewne (odpowiedzialna Kasia Bednarska) oraz posługi ewangelizacyjne i miłosierdzia. Nadto posługę duszpasterzy będzie sprawowało dwóch kapłanów     (o. Remigiusz Recław i o. Paweł Sawiak).Wymienione wyżej osoby stworzą Radę Grupy.

Ufajmy, że wprowadzone zmiany okażą się dobre dla naszej bardzo licznej wspólnoty. Wybranemu liderowi oraz jego najbliższym współpracownikom Niech Pan Obficie Błogosławi!

/kk/


 

Spotkanie modlitewne 16 maja 2016

 

Słowo: J 14, 26

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy7 i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

            Jl 3, 1-2

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.Spotkanie modlitewne 09 maja 2016

 

Słowo: Dz 1, 5; 8

«Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (...) ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Interpretacja Słowa

Już za chwilę, w nocy z 14 na 15 maja, w Kościele Jezuitów w Łodzi, spotkamy się podcza czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego. Na pewno będą to piękne chwile i nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się doczekać soboty. Nie zapominajmy jednak o tym, że Duch Święty chce przychodzić do nas zawsze, nie tylko w tak uroczystych i świątecznych chwilach. Bóg chce wypełniać nasze serca każdego dnia - podczas spotkania wspólnoty, tu i teraz, kiedy przez internet spotykamy się na stronie Mocnych, w domu, w pracy, podczas ćwiczeń. Duch Święty chce do nas przyjść, wypełnić nas po brzegi, prowadzić nas do świętości. Chce być naszym przewodnikiem w głoszeniu Ewangelii, pragnie być naszym Pocieszycielem w każdej chwili życia. Dbajmy o to, żeby moc Ducha Święta nam nie spowszedniała. Bądźmy każdego dnia otwarci na nowość w Jego działaniu. Miejmy oczy i uszy otwarte, żeby dostrzec to do czego zaprasza nas Bóg. I co najważniejsze - starajmy się nie kontrolować działania Ducha Świętego, ale wprost przeciwnie - pozwólmy, żeby to On nas kształtował, tak jak On tego chce i pragnie. Na pewno się na tym nie zawiedziemy :)

 

/kajo/


 

 Spotkanie modlitewne 02 maja 2016

 

Słowo: J 14, 1; 27

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!

Interpretacja Słowa

Na podstawie Ewangelii Pan Jezus mówi: niech się nie lęka twoje serce. Nasz lęk jest głodem, brakiem miłości. Lęk wskazuje na brak karmienia się Słowem Bożym. |Mamy taki obraz Boga Ojca z tego co zasłyszeliśmy z domu rodzinnego. Możemy to zmienić czytając Słowo Boże. Dlatego przyzywajmy Duchu Święty przyjdź do mnie ze światłem. Chcę poznać moc Twojego Słowa i niech otwiera oczy mojej duszy. Mądrość chce być kochana i przyjęta. Chce owocować w nas. Pomaga w tym uwielbienie.

/dk/Wydawnictwo: Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Szum z Nieba | o. Józef Kozłowski SJ | Dom Miłosierdzia

Ta witryna korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.