zaloguj się

WOLNOŚĆ W SERCU JEZUSA

formacja wielkopostna

 

Spotkanie modlitewne 17 kwietnia 2017


Słowo: Dz 4, 23-31

Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: «Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa». Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże 

Nagranie ze spotkania modlitewnego (kanał Youtube)

Konferencja - o. R. Recław SJ

 Spotkanie modlitewne 10 kwietnia 2017

 

Słowo: Rz 13, 8-14

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Nagranie ze spotkania modlitewnego (kanał Youtube)

Konferencja - o. P. Sawiak SJ (mp3)

O. Paweł Sawiak Sj poprowadził ostatnią w Wielkim Poście konferencję w ramach formacji "Wolność w sercu Jezusa".

O. Paweł zwrócił uwagę, że w całej formacji wspólnym mianownikiem w przyjęciu uwolnienia jest współpraca dwóch osób – Boga, który daje uwolnienie oraz mnie i mojej aktywności. Bóg nie może działać sam, musisz chcieć przyjąć uwolnienie z Jego rąk. Aby przyjąć uwolnienie do podjęcia powołania, najpierw musimy zlokalizować w swoim życiu hamulce. Takimi hamulcami może być opinia ludzka, np. opinia moich rodziców. Jaki powinienem być? Co powinienem robić i kiedy? Mamy przyjąć uwolnienie do powołania rozeznając, co jest dla nas dobre, nie sugerując się jedynie opinią innych. Oczywiście rodzice i bliscy mogą nam pomóc w realizacji naszego powołania, nie mogą jednak o nim stanowić.

Druga sprawa to przyjęcie uwolnienia do realizacji powołania. Jeśli na przykład jesteśmy singlami, nie możemy czekać zamknięci w domach i modlić się o męża, żonę. Musimy działać, wychodzić z domu, być aktywnymi. Bóg nie wykona za nas tego kroku. Wyjdźmy z przyjaciółmi, poszukajmy nowych zainteresowań, nie czekajmy aż ktoś nas znajdzie w domu, bo możemy się nie doczekać. Do nas należy działanie. Nie zapominajmy o tym. I nie bójmy się, Bóg nas poprowadzi. Jeśli czujemy w sercu pragnienie do powołania w życiu konsekrowanym lub zakonnym także zadbajmy o to, by znaleźć tzw. „powołaniówki”, poszukajmy drogi, aby dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej, pytajmy, szukajmy.

To samo z osobami, które znalazły już swoje powołanie. W małżeństwach często dochodzi do takiej sytuacji, na różnych etapach. Oboje małżonkowie najpierw dążą do jednego celu, inspirują siebie nawzajem, dodają sobie otuchy, dzięki czemu działają na tzw. pełnym gazie. Potem przychodzi moment zwolnienia, w różnym stopniu u obu małżonków i jedno może chcieć iść w nieco innym kierunku niż drugie, przez co to pierwsze może zacząć postrzegać drugie jako hamulec. Chodzi o to, aby razem ten trudny moment przetrwać. Razem przez niego przejść. Oddać Bogu ten strach, a On wszystko poukłada. W życiu konsekrowanym także przychodzą kryzysy. Wtedy należy Bogu jeszcze bardziej oddać swoje życie i swoje serce i przyjąć uwolnienie.

opr.  Barbara Głydziak


Spotkanie modlitewne 03 kwietnia 2017

 

Słowo: J 8, 1-11

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.  Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».

Nagranie ze spotkania modlitewnego (kanał Youtube)

Konferencja - o. R. Recław SJ (mp3)

W trakcie spotkania podjęliśmy refleksję nad Słowem Bożym prowadzoną przez Magdę Krupińską. Jezus z powodu wystawienia na próbę przez faryzeuszy czuł się osaczony, kobieta przyłapana na cudzołóstwie również czuła się zagrożona. Jezus skonfrontował oskarżycieli kobiety z prawdą, oni również nie byli wolni od grzechu. Jezus nie potępił kobiety, nakazał jej więcej nie grzeszyć.

Trwamy w formacji „Wolność w Sercu Jezusa”. O. Remigiusz wygłosił konferencję „O seksie i rozpuście”. Zaadresował ją do osób zaangażowanych w kościele. Podkreślił, że duża część z tej grupy ma uporządkowane sprawy cielesne, ale są i tacy którzy walczą bezskutecznie.  W tej sytuacji należy prosić Boga o wolność od rządzy i rozpusty. Małżonkowie mogą się chronić mówiąc, że są zajęci faktycznie; single, że są zajęci dla przyszłego małżonka. Seksualność nie może rządzić człowiekiem.

Warto podjąć wysiłek w kierunku czystego serca. Seksualność i seks to coś dobrego, ale w swoim czasie i z właściwą osobą tj. małżonkiem.  Prośmy o błogosławieństwo dla swojej kobiecości lub męskości.

opr. Klaudia Król


 

 

Spotkanie modlitewne 20 marca 2017

Słowo: Mt 6, 16-18

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Nagranie ze spotkania modlitewnego (kanał Youtube)

Konferencja - o. R. Recław SJ (mp3) 

Spotkanie modlitewne 13 marca 2017

Słowo: Łk 6, 36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Powściągliwość w sądzeniuNie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Nagranie ze spotkania modlitewnego (kanał Youtube)

Konferencja - o. R. Recław SJ (mp3)

Na spotkaniu rozważaliśmy temat: Przebaczenie to uwolnienie serca.

W konferencji o. Remigiusz podkreślił, że przebaczenie jest kluczem do przyjęcia uwolnienia serca. Jeśli chcesz być wolny, to nie możesz tego zrobić bez decyzji o przebaczeniu. Serce wolne to serce nieobciążone, gdy wstaję, myślę o kimś. Mogę swobodnie oddychać, bo nie jestem związany brakiem przebaczenia. Mogę się uśmiechnąć do osoby, która mnie skrzywdziła.

Przebaczenie dotyczy zarówno starych jak i nowych spraw w naszym życiu. Stare sprawy związane są np. z rodzicami, rodzeństwem, podziałem spadku. Nowe sprawy to są bieżące sprawy rodzinne, domowe czy w pracy. Przebaczenie poznasz po tym, że twoje serce inaczej oddycha, nie ma w nim ciężaru, który Ciebie tłamsi.

O. Remigiusz podkreśla, że człowiek wierzący nie może zostawić spraw nieprzebaczonych. Dlatego, jeśli zauważasz w swoim sercu żal, gniew, agresję, módl się gorliwie każdego dnia o łaskę przebaczenia. Torpeduj niebo klęcząc i pytaj: Panie jak Ty patrzysz na tę osobę? O. Remigiusz zachęca nas również, by zwrócić się do Maryi, jak dziecko na różańcu i powierzać Jej swój ból braku przebaczenia. Dzięki nieustannej modlitwie zobaczysz cuda swojego wolnego serca.


opr. Dominika Karolak 

Spotkanie modlitewne 06 marca 2017


Słowo: Mt 25, 31-46

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"  A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"  Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Nagranie ze spotkania modlitewnego (kanał Youtube)

Interpretacja Słowa (mp3)

Konferencja - o. R. Recław SJ (mp3)

Kiedy Bóg stworzył człowieka, to przygotował Królestwo Boże. W królestwie Bożym będą mogli zająć miejsce ci, którzy swoimi czynami odpowiadali na Bożą miłość. Jezus oddziela złych od dobrych i do tych po prawej stronie powiedział, że przygotowane są miejsca w Królestwie, bo byli dobrzy i pomocni, a także spełniali uczynki miłosierdzia. Jezus do tych po lewej stronie zwrócił się z żalem, którzy nie zasługiwali na wywyższenie ze względu na swoje uczynki.

opr. Paweł Głowacki

Wydawnictwo: Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Szum z Nieba | o. Józef Kozłowski SJ | Dom Miłosierdzia

Ta witryna korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.