W Porszewicach odbyły się rekolekcje ignacjańskie: I i II Tydzień, czyli Ćwiczenia Duchowe dla tych, którzy uczestniczyli już w Fundamencie. Pierwszy Tydzień przeznaczony jest na poznanie siebie samego, szczególnie zaś własnych grzechów i słabości, które niszczą naszą relację z Panem Bogiem, innymi i z sobą. Odkrywanie własnego nieładu, nieuporządkowanych namiętności czy zranień prowadzi do spotkania z miłosiernym Chrystusem na krzyżu: do przyjęcia Jego przebaczenia i uzdrowienia.

Podczas Drugiego Tygodnia rekolektant kontempluje życie i człowieczeństwo Jezusa, by lepiej zobaczyć, kim on sam jest i jak ma żyć, coraz bardziej Go kochając i naśladując. To spotkanie z Jezusem Chrystusem, który staje się jedynym Panem i Mistrzem. Jeśli człowiek stoi przed wyborem drogi życiowej, zdobywa wolność wewnętrzną do przyjęcia zaproszenia  Jezusa. Jeśli już wcześniej tego wyboru dokonał, medytacje prowadzą go do poprawy i reformy życia, na większą chwałę Boga.

JUDYTA