Podczas dzisiejszej wieczornej Eucharystii wspólnota Mocni w Duchu powitała nowego duszpasterza o. Jacka Olczyka SJ. Wiele osób – jak mówił proboszcz parafii o. Remigiusz Recław SJ – zna o. Jacka, ponieważ pochodzi z Łodzi. Był on we wspólnocie oraz w zespole Mocni w Duchu, kiedy studiował chemię na Uniwersytecie Łódzkim. W zespole śpiewał, czasami grał na gitarze. Angażował się w ewangelizację, posługiwał pomagając w różnorodnych rekolekcjach: można powiedzieć, że jest duchowym dzieckiem o. Józefa Kozłowskiego SJ. Studiował również w Rzymie, gdzie skończył  teologię. Podczas pobytu Ojca  Świętego w Polsce był zaangażowany w projekt Magis. O. Jacek jest osobą bardzo otwartą, dającą wiele innym ludziom. Przez ostatnie cztery lata pracował w Bydgoszczy. Witamy o. Jacka Olczyka SJ!

BEATA