zaloguj się

Posługi

"Wie­cie, że władcy narodów panują nad nimi, a przy­wódcy dają im odczuć swoją wła­dzę.
Nie tak będzie wśród was, lecz kto chciałby stać się między wami wielki, będzie waszym sługą, a kto chciał­by być między wami pierwszy, będzie waszym niewolnikiem. Tak jak Syn
Czło­wieczy, któ­ry nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swo­je życie jako okup za wielu ".
(Mt 20,25-28) Wraz z wyborem nowego lidera poszczególne posługi we wspólnocie zmieniły swoje kwalifikacje, niektóre zmieniły nazwy. Posługi dzielą się na dwie grupy: posługi modlitewne oraz posługi ewangelizacyjne i miłosierdzia.


 

Służba Chry­stu­sa, to służba dla innych, służba bez granic - aż do oddania życia włącznie. To nie czekanie, by inni Mu służyli, to nieustanne wychodzenie do człowieka, by mu służyć.

Jezus-Sługa kieruje wezwanie do swoich uczniów, by przy­jęli podobną postawę. Po umyciu nóg
apo­­sto­łom powiedział do nich: "Dałem wam przykład, abyście i wy czynili, co Ja wam uczyniłem.
Za­pew­­niam, zapewniam was, sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Szczęśliwi jesteście, jeśli to wiecie i tak postępujecie"
(J 13,15-17).

Dzieki osobistej więzi  z Jezusem, możemy podjąć  zaproszenie do pójścia za Nim i wydania siebie poprzez służbę drugiemu człowiekowi. Związane to jest z rozpoznaniem osobistego obdarowania i podjęcia posługi tym darem, którym On nas obdarzył. Dzieki temu możemy odnaleźć swoje miejsca we wspólnocie Kościoła. 

Realizujemy to nie tylko indywidualnie, ale w zespole osób, które podejmują konkretne dzieło ewangelizacji i zaangażowanie społeczne w Kościele i świecie.
To ostatnie wiąże się z wyjściem poza wspólnotę modlitewną, z podejmowaniem funkcji społecznych na zewnątrz.

Wydawnictwo: Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Szum z Nieba | o. Józef Kozłowski SJ | Dom Miłosierdzia

Ta witryna korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.