Nasze pierwsze spotkanie w Nowym Roku miało podwójny wymiar. Jednocześnie spędzaliśmy czas na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i składaliśmy sobie noworoczne życzenia, troszkę w innym niż dotychczas sposobie.

Spotkanie rozpoczęliśmy od słów ewangelii wg św. Łukasza oraz wspólnego kolędowania. Podczas całego spotkania mieliśmy możliwość czuwania przy żłóbku naszego Pana, pokłonić się Jemu i być razem z Nim. Dzisiaj Pan Bóg chce nas zadziwić, zaprasza nas do siebie, byśmy przyszli do niego i na nowo otworzyli nasze serca, dali się mu ucieszyć… Dzisiaj zwiastuje On radość wielką, Przyjdźcie i ucieszcie się temu Bogu, podzielcie się z nim, tym co w Was jest. Aby On na nowo rozradował się w Nas. Powiedz Mu, że chcesz narodzić się na nowo w Nim. „Oto zwiastuję Wam radość wielką…”

Pamiętajcie, że ten czas w który wchodzimy, na nowo rozpoczynamy jakiś etap w swoim życiu. Uświadommy sobie, z czym „Ja” wchodzę w ten Nowy Rok, czy to jest wiara i miłość… Czy wiem, gdzie jestem i gdzie mam dalej iść.

Dziękujemy za ten wspólny czas dzisiejszej modlitwy, za naszych nowych liderów poszczególnych posług w naszej wspólnocie, za każdą z osób, które przyprowadzasz do naszej wspólnoty.

ALEKSANDRA