zaloguj się

Sesja "Uzdrowienie w Eucharystii"

Na Sesję „Uzdrowienie w Eucharystii”, która odbyła się w hali sportowej przy ul. Skorupki w Łodzi, przybyli przede wszystkim sympatycy ojców jezuitów... Mieli ku temu bardzo słuszne podstawy, gdyż o. Remigiusz Recław SJ, o. Marek Blaza SJ , o. Tadeusz Kotlewski SJ, o. Jacek Granatowski SJ, są znakomitymi mówcami, a przede wszystkim oddanymi służbie Bogu i człowiekowi kapłanami. Swoim doświadczeniem posługi podczas Mszy Świętej w intencji uzdrowienia podzielili się także Inga Pozorska, Dariusz Jeziorny, Bartek Szkudlarek, którzy bardzo często biorą udział w duchowej walce o pozyskanie jak największej rzeszy ludzi dla Bożego Królestwa.

Już na samym początku o. Remigiusz, który pełnił także rolę konferansjera, zaznaczył, że celem spotkania jest przemiana każdego z uczestników w sposobie podejścia do Eucharystii, rozumienia jej istoty, co bez modlitwy, otwarcia na Bożą obecność nie jest możliwe. Ponadto przedstawił w kilku słowach prelegentów, podkreślając, że każdy z nich ma inny temperament, wiedzę, doświadczenie, a dzięki Bogu możliwa jest między nimi jedność w tej różnorodności. Podczas sesji była możliwość wysłuchania sześciu bardzo ciekawych i przepełnionych wiarą w możliwość dotknięcia Boga w Eucharystii konferencji.

W konferencji „Eucharystia – modlitwa zjednoczenia” o. Remigiusz zaznaczył, że Eucharystię można przeżywać tylko na sposób cielesny, ale wtedy wychodzę z niej taki sam, a można pozwolić się dotknąć Bogu i wyjść z Mszy Św. przemienionym. Weryfikatorem otwarcia na Pana w Eucharystii jest to, czy staję się inny tj. lepszy dla rodziny, znajomych, czy potrafię się uniżyć wobec drugiego człowieka, stać się małym jak Jezus w komunii świętej.

W konferencji „Eucharystia jako jedność w różnorodności” o. Marek pokazał różnice jakie występują w kulturze chrześcijańskiej. Przedstawił jak w poszczególnych rytach, obrządkach celebruje się poszczególne elementy Eucharystii. Zaznaczył, że Pan Jezus pozostawił jądro, istotę Eucharystii, a można ją sprawować i w niej uczestniczyć w różnych formach, a zgodnie z maksymą łacińską- „wskazanym jest w rzeczach koniecznych zachować jedność, w rzeczach wątpliwych wolność, a we wszystkich rzeczach Miłość”.

W konferencji „Uzdrowienie w Eucharystii – dotyk Boga” o. Tadeusz podkreślił, że Miłość Boża jest zdolna przeniknąć najgłębsze wymiary człowieka. Dzięki wierze Bóg może uzdrawiać. Eucharystia jest dotykiem Boga we wspólnocie. W tej wspólnocie mogę wejść z Nim w osobistą relację, relację z Kimś kto mnie kocha. Owocem dotyku Boga jest odzyskanie poczucia godności, Miłość do bliźniego wyrażona w trosce i odpowiedzialności za niego, bojaźń tj. szacunek i cześć wobec Boga, życie w przestrzeni błogosławieństwa.

W konferencji Uzdrowienie w Eucharystii – dotyk wspólnoty” o. Jacek zaznaczył, że Eucharystia to spotkanie po pierwsze z Bogiem, który jest wspólnotą trzech osób, po drugie ze wspólnotą kościoła, po trzecie z samym sobą. Eucharystia powinna być przeżywana w duchu akceptacji siebie i innych, zasłuchania w Słowo Boże, zasłuchania w innych podczas modlitwy powszechnej, a także ma prowadzić do przeżywania najgłębszej wspólnoty podczas modlitwy Ojcze Nasz oraz znaku pokoju, świadomego przyjęcia komunii świętej, która ma sprawić, że będę czytelnym znakiem Bożego działania, a także do przyjęcia Bożego błogosławieństwa.

Najważniejszym wydarzeniem podczas sesji była Msza Święta w intencji uzdrowienia i uwolnienia. Wielu uczestników w trakcie jej trwania  zostało dotkniętych bardzo mocno łaską Pana. Podczas modlitwy o uzdrowienie oddawaliśmy Bogu nasze komory, u jednych były to brak przebaczenia, złe myśli, gniew, a u innych np. przewlekłe trwanie w grzechu. W zaufaniu zawierzaliśmy Panu własną słabość, pragnąc by wyrwał nas z ucisku. Zostaliśmy zaproszeni by pozwolić Bożej Miłości działać w naszym życiu.                                                                                              

Podczas drugiego dnia sesji była możliwość usłyszenia w jaki sposób osoby świeckie angażują się w posługę i doświadczają uzdrowienia podczas Eucharystii.

W konferencji „Eucharystia miejscem mojej posługi uzdrowienia” Inga podziękowała w imieniu Boga tym, którzy służą podczas Mszy św. w jakikolwiek sposób. Zwróciła uwagę na etapy dotyczące posługi tj. czas, w którym należy się przygotować, czas samej posługi, w której wymagane jest duża czujność i skupienie na Panu, gdzie walczy się o dusze dla Boga oraz czas po posłudze, w którym nadal trwa walka, ale już o własne serce. Bartek podzielił się świadectwem swojego nawrócenia i także trudem posługi, ale i zarazem radością płynącą ze świadomości wypełnienia planu Bożego. Darek przedstawił historię Mszy św. w intencji uzdrowienia przy Kościele o. Jezuitów w Łodzi, szczególnie zwrócił uwagę na początki posługi i przybliżył w jaki sposób posługiwał o. Józef Kozłowski SJ.

W konferencji „Moc błogosławieństwa” o. Remigiusz mówił o błogosławieństwie, którego udziela kapłan na koniec każdej Mszy Świętej. Błogosławieństwo to ma być uzdolnieniem do kochania, do uniżenia, przyjęcia postawy pokory w codzienności. Wraz z tym błogosławieństwem mam iść w kierunku, który rozpoznałem na Eucharystii, budować na skale mimo, że może być to trudniejsze i bardziej wymagające niż realizacja własnego planu. Błogosławieństwo uzdalnia do Miłości, która nie jest łatwa, do współpracy z Bogiem w różnych aspektach życia.

Zwieńczeniem sesji była Eucharystia. Na zakończenie o. Remigiusz podziękował wszystkim przybyłym, w tym posługującym na różnych frontach.

Czas sesji był na pewno dla każdego umocnieniem na drodze wiary, pogłębieniem rozumienia Eucharystii oraz dotykiem Boga, który wieje kędy chce i jak chce by doprowadzić człowieka do Bożego Królestwa. Dla mnie osobiście był czasem radosnej posługi polegającej głównie na uważnym słuchaniu i otwieraniu się na Pana podczas konferencji, krótkich modlitw i Eucharystii. Bóg obdarował mnie łaską dużego skupienia i świeżego spojrzenia na moje bycie we wspólnocie oraz utwierdził w przekonaniu, że warto iść za Nim, i że życie bez Niego nie miałoby sensu. Podczas sesji czułam się bardzo szczęśliwa z możliwości zaangażowania w grupie medialnej oraz z niezwykle zgranej współpracy z „wespół posługującymi” J.

 opr. kk

 

Wideorelacja z tego spotkania znajduje się tutaj.

Zdjęcia dostępnę są zarówno na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej (tutaj) oraz na profilu Facebook'owym naszej wspólnoty (tutaj).Wydawnictwo: Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Szum z Nieba | o. Józef Kozłowski SJ | Dom Miłosierdzia

Ta witryna korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.