zaloguj się

Mocne Randki 27.05.2017 g. 18:30

Mamy nadzieję, że zabawa pozwoli Wam poznać interesujących ludzi i miło spędzić czas. Przed przystąpieniem do zabawy zapoznajcie się z poniższymi zasadami.

Ważne, aby Wasze zgłoszenia były kompletne - patrzcie punkt 5 regulaminu. Po przesłaniu zgłoszenia odeślemy  Wam maila z potwierdzeniem uczestnictwa. Dopiero wtedy możecie dokonać przelewu w wysokości 10 zł, które przypieczętują Wasze uczestnictwo w Mocnych Randkach.

Spieszcie się! Liczba miejsc jest oganiczona!

Regulamin Mocnych Randek

1. Mocne Randki organizowane są jako impreza dla singli w dniu 27.05.2017 g. 18:30 w sali teatralnej przy Kościele o. Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60 i potrwa ok. 2 h.

2. Zasady: panie zajmą miejsca przy ponumerowanych stolikach, panowie się dosiadają. Na dźwięk dzwonka (co około 5-7 minut w zależności od ilości osób) panowie będą się przesiadać do stolika o następnym numerze itd. do momentu, aż wszystkie pary ze sobą porozmawiają. Na kartach z imionami osób po każdej rozmowie uczestnicy zaznaczają czy chcą się spotkać jeszcze raz z tą osobą, z którą właśnie zakończyli rozmowę, czy nie (wpisują T lub N). Można zaznaczyć dowolną liczbę osób. Na końcu uczestnicy oddają Organizatorowi wypełnione karty, który je przeanalizuje i następnego dnia wyśle numery telefonów i maile osobom, które wzajemnie zaznaczyły się na swoich kartach. Organizator sugeruje, aby to panowie podjęli kontakt pierwsi, najlepiej w ciągu 3 dni od przekazania danych kontaktowych pań. W środku spotkania przewidziane są 2-3 5-minutowe przerwy, podczas, których uczestnicy będą mogli skorzystać z toalety i napić się czegoś.

3. Aby wziąć udział w Mocnych Randkach – spotkaniach dla singli – organizowanym wspólnotę modlitewną Mocni w Duchu (Organizator), należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie kompletnego zgłoszenia na adres: mocne.randki[at]gmail.com (at należy zamienić na @)

4. Przed przystąpieniem do zabawy Mocnych Randek wymagane jest dokonanie jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł na rachunek:

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym

Nr konta: 31 2130 0004 2001 0459 1020 0007

ul. Sienkiewicza 60

90-058 Łódź
Tytułem: Mocne randki

Przelewu należy dokonać po mailowym potwierdzeniu przez Organizatora uczestnictwa. Na dokonanie przelewu Organizator przewiduje 3 dni robocze od dnia przesłania zgłoszenia uczestnika. Brak opłaty w ciągu 3 dni roboczych skutkuje wykreśleniem z listy uczestników.

5. Osoby chcące uczestniczyć w Mocnych Randkach zobowiązane są do podania swoich danych: imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Wyżej wymienione dane są potrzebne do przeprowadzenia zabawy na zasadach zawartych w regulaminie. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane.

6. Zgłoszenia niekompletne dyskwalifikują zgłaszającego się z uczestnictwa w zabawie.

7. Uczestnicy nie mogą nakłaniać innych uczestników do podania swoich danych osobowych czy kontaktowych podczas zabawy. Obowiązuje posługiwanie się samym imieniem.

8. W trakcie spotkania niedopuszczalne jest spożywanie napojów alkoholowych.

9. W spotkaniu mogą brać udział tylko osoby o statusie singla, które ukończyły 25 rok życia, a nie przekroczyły 35 lat.

10. Pierwsza edycja Mocnych Randek jest skierowana do członków wspólnoty modlitewnej Mocni w Duchu. Dla innych wspólnot modlitewnych przewidziane są kolejne edycje.

11. W trakcie zabawy uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wskazane w formularzu dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.

12. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania.

13. Przedpłata w formie przelewu na konto nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

14. Wyżej wymieniona opłata 10 zł pozwala na wejście na imprezę organizowaną w sali teatralnej tego samego wieczoru 27.05.2017 o godz. 21:30.

15. Odwołanie swojej obecności w dniu imprezy, lub w ogóle niezjawienie się na spotkaniu, wiąże się z odmówieniem przez Organizatora prawa udziału w kolejnych imprezach dla singli.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone.

17. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość osób, które ostatecznie dotrą na spotkanie, niż wynikająca z planu spotkania.

18. Osoby, które nie zastosują się do ww. zasad regulaminu mogą zostać niedopuszczone do zabawy Mocne Randki lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Osobom tym Organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych imprezach dla singli.

19. Warunkiem uczestnictwa w Mocnych Randkach jest zapoznanie się z ww. zasadami.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 24.05.2017 do. g. 23:59 :)

Zabawę poprowadzi: Basia Głydziak

Powodzenia!

 

ZapiszZapiszZapiszZapisz

Wydawnictwo: Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Szum z Nieba | o. Józef Kozłowski SJ | Dom Miłosierdzia

Ta witryna korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.