Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
(Łk. 2, 41-52).
Na kolejną Mszę Św. z modlitwą o uzdrowienie, którą tym razem będzie celebrował abp Grzegorz Ryś, zapraszamy  1 stycznia 2019 r. o godz. 18.00. W trakcie mszy odbędzie się również konsekracja dziewic. Uwielbienie przed mszą rozpoczyna się o godz. 17.30. Przyjdź, módl się z wiarą za siebie i bliskich, Bóg działa wielkie rzeczy.
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

TRANSMISJA Z CAŁEGO SPOTKANIA

BEATA