• Harmonogram naszych pozostałych spotkań w kwietniu:

  15.04 – nie ma spotkania z racji rekolekcji wielkopostnych z abp. Rysiem, które odbędą się w kościele w dniach 14-17.04;

  22.04 – Poniedziałek Wielkanocny; spotkanie w sali teatralnej;

  29.04 – msza święta z modlitwą o uzdrowienie.

 • Już w najbliższy piątek (12.04) Arena Rodzin, na którą zaproszone są wszystkie małżeństwa (zarówno sakramentalne, jak i niesakramentalne) wraz z dziećmi. Dla najmłodszych w wieku od 7 do 12 lat przewidziano oddzielny program. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie: http://arenamlodych.pl/arenarodzin/program-areny-rodzin/

  Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji tego wydarzenia.

 • Przypominamy, że modlitwą wstawienniczą służymy wszystkim potrzebującym w poniedziałki o godzinie 17:00 – w ostatni poniedziałek miesiąca w kościele, w pozostałe w kaplicy św. Krzysztofa.
 • Przez prawie dwa lata jezuici na całym świecie dyskutowali, rozeznawali i modlili się, próbując zastanowić się, do czego wzywa Jezus w dzisiejszym świecie. Tak zrodziły się Preferencje Apostolskie, zawierające cztery główne punkty:

1. Promocja rozeznania apostolskiego i Ćwiczeń Duchowych.

2. Kroczyć razem z wykluczonymi.

3. Towarzyszyć młodym w ich podróży życia.

4. Dbać o nasz wspólny dom – Ziemię.

Jeśli chcielibyście w jakiś sposób włączyć się w realizację drugiego punktu, zachęcamy do pomocy w naszej świetlicy i domu „Anielisko” albo zaangażowania się w posługę towarzyszenia więźniom i modlitwy z nimi i za nich. Drugą formą jest wsparcie materialne: przekazanie nam 1% podatku w rozliczeniu PIT (Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu”, KRS 0000128582), czy też wpłacenie darowizny na konto Mocnych w Duchu 96 2130 0004 2001 0459 1020 0001 (z dopiskiem: „na cele kultu religijnego”, „dla młodzieży”, „na Anielisko” albo „dla bezdomnych” – w zależności od preferencji co do przeznaczenia pieniędzy).

Dobrego tygodnia!

ANIA