• Wszechmogący Boże, nasz Ojcze,
   Ty dla swojej większej chwały dałeś łódzkiemu Kościołowi
   wspaniałego kapłana i zakonnika, ojca Józefa Kozłowskiego.
   Duch Święty ukształtował go tak,
   że był dla wszystkich wzorem świętości i Twojej ojcowskiej dobroci,
   którą często wyrażał w modlitwie za innych.

  • Dlatego prosimy Cię w imieniu Jezusa,
   abyś za wstawiennictwem ojca Józefa Kozłowskiego
   dokonał cudu uzdrowienia Jarka Pankalli
   i jeszcze bardziej rozsławił swoją chwałę i dobroć,
   której bezgranicznie ufamy.

   Ojcze Nasz…
   Zdrowaś Maryjo…

   Ojcze Józefie Kozłowski, wstawiaj się za nami.
   AMEN

   Błogosławionego tygodnia!

  ANIA