• Przypominamy, że od najbliższego spotkania rozpoczynamy wspólnotową formację, opartą na dziewięciu sentencjach św. Ignacego Loyoli. Co tydzień trzeba będzie rozważyć jedno zdanie, a refleksjami będziemy dzielić się na spotkaniu, stosując jezuicki schemat kręgów magis:

Krąg 1: Dzielimy się tym, co Bóg powiedział do nas poprzez sentencję św. Ignacego, przewidzianą na dany tydzień.

Krąg 2: Dzielimy się tym, co poruszyło nas w wypowiedzi innej osoby, co Bóg chciał do każdego powiedzieć przez drugiego człowieka.

Krąg 3: Podsumowanie modlitwą.

Sentencja do przygotowania na najbliższe spotkanie to:

Burza, która bez naszej winy przeciw nam się sroży, jest zapowiedzią rychłej korzyści w przyszłości.

 

  • Oto materiały, przygotowane w związku z nową formacją przez o. Remiego: [szczegółowe wyjaśnienie zasad] i [komentarz do zadania].

Na najbliższe spotkanie weźcie ze sobą Pismo Święte.

  • Jak co tydzień, przypominamy o codziennej modlitwie za Jarka:

Wszechmogący Boże, nasz Ojcze,

Ty dla swojej większej chwały dałeś łódzkiemu Kościołowi
wspaniałego kapłana i zakonnika, ojca Józefa Kozłowskiego.
Duch Święty ukształtował go tak,
że był dla wszystkich wzorem świętości i Twojej ojcowskiej dobroci,
którą często wyrażał w modlitwie za innych.

Dlatego prosimy Cię w imieniu Jezusa,
abyś za wstawiennictwem ojca Józefa Kozłowskiego
dokonał cudu uzdrowienia Jarka Pankalli
i jeszcze bardziej rozsławił swoją chwałę i dobroć,
której bezgranicznie ufamy.

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Ojcze Józefie Kozłowski, wstawiaj się za nami.

AMEN

Dobrego tygodnia!

  ANIA