U progu Wielkiego Postu zwracamy się do Ducha Świętego, otwierając serca na Jego prowadzenie i prosząc o głębokie i pełne przeżycie tego okresu. Niech Jego moc nas porusza, a światło wypełnia. Ogarnij nas, Płomieniu!

  ANIA