Tym razem prezentujemy Wam utwór, który wzywa do otworzenia serca na głos Pana, który przemawia do nas pięknem swojego stworzenia, uśmiechem, gestem i słowem drugiego człowieka, wszystkim, co nas spotyka i otacza. Rozejrzyj się, dostrzeż Boga wokół siebie i śpiewaj Mu z całego serca!

 

  ANIA