«Surrexit Christus, spes mea!»
Tak, Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim zmartwychwstała nasza nadzieja. Alleluja!

Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne 31.03.2002

  ANIA