Usłyszeć głos Boga, rozpoznać go i podążać za nim – oto co sprawia, że życie nabiera pełni…

  ANIA