Przez sierpień z Maryją! Kontynuujemy nasze spotkanie z Matką Bożą, która jako pokorna służebnica Pana wskazuje nam drogę do Niego.

  ANIA