U progu sierpnia, miesiąca, w którym pielgrzymujemy do tronu Matki Bożej, zanosząc Jej nasz trud, podziękowania i prośby, proponujemy pieśń – modlitwę, skierowaną do Maryi, nieustannie prowadzącej nas do Chrystusa.

  ANIA