Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. [J 15, 13] Dziękujemy Ci, Panie, za ofiarę Krzyża i za udział w chwale i radości Twojego Zmartwychwstania!

  ANIA