15 grudnia w Londynie, w kościele polskich jezuitów pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, odbył się koncert ewangelizacyjny, a po nim modlitwa uwielbienia. Całość poprowadził zespół Mocni w Duchu z ojcem Pawłem Sawiakiem SJ. Przez kolejne trzy dni, od 16 do 18 grudnia, ojciec Sawiak i członkowie zespołu poprowadzili także rekolekcje, zakończone mszą świętą z modlitwą o uzdrowienie.

 

 
 
JUDYTA