Kamila Rybarczyk zakończyła swoją posługę lidera w diakonii medialnej, ale ropzoczyna nową drogę, którą przygotował dla niej Pan.
Ogromnie dziękujemy za Twoje kretywne działania, za to, że całe swoje ❤️ włożyłaś w to zadanie!
Błogosłowianego czasu!

„Jeśli naszym przeznaczeniem byłoby być w jednym miejscu, mielibyśmy korzenie zamiast stóp.”
<Rachel Wolchin>

WSPÓLNOTA MOCNI W DUCHU