Zaznacz stronę

ICCRS

ICCRS (International Catholic Charismatic Reneval Services), czyli Międzynarodowa Katolicka Odnowa Charyzmatyczna, jest niejednolitą organizacją o światowym zasięgu, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską. To ruch, który nie ma jednego założyciela, nie ma też listy członków. Składa się z grup i jednostek, które wykonują różne zadania, często niezależne od siebie. Członkowie ICCRS nie rządzą, lecz podejmują służbę wobec tych, którzy sobie tego życzą. Członkowie ruchu integrują się dobrowolnie na drodze wspólnego dialogu i wzajemnego porozumienia, mają te same cele:

– zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi,

 

 
 

– dążenie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy,

– wspieranie posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, ale w ogóle  Kościele    Katolickim i innych Kościołach chrześcijańskich,

– dbanie o stały wzrost w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła,

– ewangelizowanie w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacja i reewangelizacja chrześcijan jedynie z imienia, ewangelizacja  kultury i struktur społecznych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: