18 stycznia w Gorlicach, przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Narodzenia NMP, odbyły się warsztaty rozeznawania duchowego prowadzone przez Mocnych w Duchu. W programie była Eucharystia i modlitwa wstawiennicza połączona z rozeznawaniem. Wygłoszone konferencje dotyczyły rozeznawania indywidualnego, a także stanów duchowego strapienia i pocieszenia, które towarzyszą naszej codzienności.  

JUDYTA