Ewangelizacja książką (Seminarium)

 

Podczas sobotnich sesji, odbywających się raz w miesiącu (oprócz wakacji), służymy osobom, które przyjeżdżają do nas, aby przeżyć wyjątkowy czas modlitwy i skupienia. Rozprowadzamy nasze materiały wydawnicze, doradzając, co wybrać, by kontynuować formację rozpoczętą podczas seminarium.

Jedną z proponowanych przez nas pozycji jest Szum z Nieba – wydawany przez nasz ośrodek dwumiesięcznik, zawierający treści ewangelizacyjno-formacyjne. Ponieważ na to czasopismo niecierpliwie czeka wiele osób i wspólnot, w momencie jego ukazania się potrzebujemy pomocy kilku wolontariuszy. Pomoc przyda się zatem zawsze – zapraszamy!

Osoba odpowiedzialna: Anna Pudlarz

Kontakt: ania.pudlarz@gmail.com

POZNAJCIE NAS BLIŻEJ: